Search for dissertations about: "organisational cybernetics"

Found 3 swedish dissertations containing the words organisational cybernetics.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Author : Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE

 2. 2. Variety Management for the Industrial Administration

  Author : Adrian Murgau; Chalmers University of Technology; []
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial administration; organisational cybernetics; value; industrial engineering; IE;

  Abstract : Administrative work in today’s industry is steadily increasing, driven by factors such as globalisation, automation, government requirements, shorter life cycles of products, a greater number of derivates etc. Hence, great effort has been spent on a more rational handling of information by the administrative functions of the firm. READ MORE

 3. 3. Perspectives on Demand Side Energy Efficiency

  Author : Olof Björkqvist; Chalmers University of Technology; []
  Keywords : transaction cost; energy efficiency; energy conservation; viable system model; Markal; demand-side management; local energy planning; organisational cybernetics; reference energy system; decision support; case study;

  Abstract : This work treats recommendations based on energy systems engineering. The focus is on what can be learned by different methods about the roles that demand-side energy efficiency should play in the energy system. READ MORE