Nonlinear Evolution in High Energy QCD

University dissertation from Theoretical High Energy Physics

Abstract: Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. I denna avhandling undersöker vi dynamiken i högenergiprocesser, med målet att finna en fungerande och realistisk modell för högenergi-QCD. Vi utvecklar en fenomenologisk modell för högenergi-QCD baserad på QCD-dipolformalismen. Modellen inkluderar bidrag både från saturering och unitarisering, samt från icke-ledande effekter såsom energibevaring och löpande koppling. Modellen implementeras i en datorsimulering, och lyckas reproducera högenergidata.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)