Search for dissertations about: "Beviskomplexitet"

Found 1 swedish dissertation containing the word Beviskomplexitet.

  1. 1. Short Proofs May Be Spacious Understanding Space in Resolution

    University dissertation from Stockholm : KTH

    Author : Jakob Nordström; KTH.; [2008]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; MATHEMATICS Applied mathematics Theoretical computer science; MATEMATIK Tillämpad matematik Teoretisk datalogi;

    Abstract : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. READ MORE