Search for dissertations about: "Microsatellite Instability"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words Microsatellite Instability.

 1. 1. Genotoxic effects of systemic chemotherapy in cancer patients, with special focus on the relation between MSI, LOH and development of secondary cancers

  University dissertation from Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Nasir K. Kamat; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemotherapy; Genetic instability; Microsatellites instability; Loss of heterozygosity; Mismatch repair; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Abstract : Systemic chemotherapy results in both phenotypic and genotypic side effects. Genotoxicity posed by chemotherapy is a major concern since it induces DNA damage and instability in the patients’ genome. READ MORE

 2. 2. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  University dissertation from Eva Fernebro

  Author : Eva Fernebro; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarm drabbar årligen drygt 5000 svenskar. En rad faktorer har satts i samband med tumöruppkomst i tarmen, bl a ärftlighet, inflammatorisk tarmsjukdom, kost och motion, men det är till stor del okänt hur dessa faktorer orsakar cancerutveckling. READ MORE

 3. 3. Colorectal Cancer Aspects of Heredity, Prognosis and Tumour Markers

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Lana Ghanipour; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; heredity; Tryptophanyl t-RNA synthetase; microsatellite instability; SP-PLA; prognosis; biomarkers;

  Abstract : Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancer types and leading causes of cancer death worldwide. Since CRC is a heterogenic disease, there is a demand for increased knowledge of the underlying genetic and epigenetic mechanisms. The aim of this thesis was to investigate heredity and potential tumour markers in relation to prognosis. READ MORE

 4. 4. A cohort study of sex differences and prognostic biomarkers in colorectal cancer

  University dissertation from Pathology, (Lund)

  Author : Sakarias Wangefjord; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; prognosis; treatment prediction; biomarkers; sex differences; cyclin D1; microsatellite instability; beta-catenin; KRAS mutation; BRAF mutation; EGFR expression; EGFR gene copy number alterations;

  Abstract : Colorectal cancer (CRC) is one of the most common forms of cancer worldwide, with an annual incidence of more than 1 million cases. Despite advancements in the management of CRC, mortality remains high. READ MORE

 5. 5. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  University dissertation from Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. READ MORE