Search for dissertations about: "alkyl"

Showing result 1 - 5 of 156 swedish dissertations containing the word alkyl.

 1. 1. Synthesis of 11C-labelled Alkyl Iodides Using Non-thermal Plasma and Palladium-mediated Carbonylation Methods

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jonas Eriksson; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; isotopic labelling; carbon-11; alkyl iodides; acrylamides; specific radioactivity; carbonylation; carbon monoxide; non-thermal plasma; PET; Organisk kemi;

  Abstract : Compounds labelled with 11C (β+, t1/2 = 20.4 min) are used in positron emission tomography (PET), which is a quantitative non-invasive molecular imaging technique. It utilizes computerized reconstruction methods to produce time-resolved images of the radioactivity distribution in living subjects. READ MORE

 2. 2. Enzymatic Synthesis of Alkyl Glycosides. New Applications for Glycoside Hydrolases

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : David Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CGTase; cyclodextrin glycosyltransferase; alkyl glycoside; enzyme stabliity; enzymatic synthesis; enzyme immobilisation; surfactant; glycosylation;

  Abstract : The environmental problems caused by human interventions, such as the consumption of non-renewable resources and the emission of greenhouse gases are well-recognised. Calls have been made for immediate measures to develop more sustainable society worldwide. READ MORE

 3. 3. Phase Diagrams, Microstructure and Phase Separation in Alkyl Glucoside Systems

  University dissertation from Johan Reimer, Chemical Centre, Lund University

  Author : Johan Reimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; micellar network; NMR diffusometry; microemulsion; microstructure; phase diagram; phase separation; phase behaviour; alkyl glucoside; sugar surfactant;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tensider, eller amfifiler, är molekyler som består av en hydrofil (”vattenälskande”) och en hydrofob (”vattenskyende”) del. Denna dualistiska karaktär ger tensider speciella egenskaper av vilken den viktigaste är att den självaggregerar i en del lösningsmedel, som i de allra flesta tillämpningar är vatten. READ MORE

 4. 4. Transglycosylation by Glycoside Hydrolases - Production and modification of alkyl glycosides

  University dissertation from Johan Reimer, Chemical Centre, Lund University

  Author : Pontus Lundemo; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Glycoside hydrolases; Cyclodextrin glucanotransferases; β-glucosidases; Alkyl glycosides; Thermotoga neapolitana; Organic reaction media;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om vi använder allt tillgängligt fossilt bränsle kommer detta leda till att havsnivån ökar med mer än 50 m, enligt nya rön [1]. Även om detta hot ligger långt in i framtiden, finns ett flertal akuta problem kopplade till den globala uppvärminingen. READ MORE

 5. 5. The N-alkyl Edman method : mechanisms and application for identification of mutagens in the general environment

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Per Rydberg; Stockholms universitet.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Abstract : .... READ MORE