Search for dissertations about: "flow physics"

Showing result 1 - 5 of 314 swedish dissertations containing the words flow physics.

 1. 1. Resonant Laser Techniques for Combustion and Flow Diagnostics

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Rolf Fritzon; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; species; laser diagnostic techniques; temperature imaging; polarization spectroscopy; stimulated emission; DFWM; Fysik; Physics; turbulent mixing; LIF; Fysicumarkivet A:1998:Fritzon;

  Abstract : This thesis presents results from two areas of research. Firstly, the resonant coherent laser techniques polarization spectroscopy (PS), degenerate four-wave mixing (DFWM) and stimulated emission (SE) have been developed in the general field of combustion diagnostics. READ MORE

 2. 2. Characterization of an Electrical Sensor for Combustion Diagnostics

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Axel Franke; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ion sensor; combustion; nitric oxide; chemi-ionization; equilibrium; Physics; ionized gases; Fysicumarkivet A:2002:Franke; ionization sensor; Fysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Joniseringssensorn är en elektrisk sensor för diagnostik i förbränningsmotorer. Sensorn används idag för att till exempel detektera knack. Sensorn bygger på att energifrigörelsen i motorn leder till jonisering av olika ämnen, vilket betyder att gasens lednigsförmåga ökar. READ MORE

 3. 3. Laser Diagnostics in Combustion - Elastic Scattering and Picosecond Laser-Induced Fluorescence

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Frederik Ossler; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spray; Picosecond laser; Streak camera; Time resolved; Fluorescence lifetimes; 3 – D flow imaging; 2 - D lifetime imaging; Pressure; Temperature; Hydrogen atoms; Oxygen atoms; 3-pentanone; Acetone; Lorenz-Mie theory; Aerosol; Fysicumarkivet A:1999:Ossler; Scattering; Fysik; Physics; Polycyclic aromatic hydrocarbons.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Laserbaserd Förbränningsdiagnostik - Elastisk Spridning och Pikosekundlaserinducerad fluorescens Elastisk spridning och Lorenz-Mie (LM) teorin används för att karakterisera droppar av organiskt bränlse med en diameter kring 1 mikrometer. Beräkningar baserade på LM-teorin visar att det spridda ljuset i sido- och bakåtrikningen kan användas för omisskänslig detektion av ensembler av homogena droppar av organiskt material med en diameter kring 1 mikrometer (storleksparameter mellan 2 och 6). READ MORE

 4. 4. Automatic Analysis and Reduction of Reaction Mechanisms for Complex Fuel Combustion

  University dissertation from Elna Brodin, Division of Combustion Physics, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Daniel Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hydraulik; Complex fuel combustion; Reduced kinetic models; skeletal mechanism; QSSA; hydraulics; Mechanical engineering; vacuum technology; Maskinteknik; vibration and acoustic engineering; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Physics; Fysik; Chemistry; Kemi; Fysicumarkivet A:2001:Nilsson;

  Abstract : This work concentrates on automatic procedures for simplifying chemical models for realistic fuels using skeletal mechanism construction and Quasi Steady-State Approximation (QSSA) applied to detailed reaction mechanisms. To automate the selection of species for removal or approximation, different indices for species ranking have thus been proposed. READ MORE

 5. 5. Methods to Generate Size- and Composition Controlled Aerosol Nanoparticles

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Martin Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; differential mobility analyzer DMA ; transfer function; binary alloy nanoparticles; nanoparticle generator; thermal decomposition; Physics; sintering; Fysik; size selection; nanoparticles; aerosol technology; Fysicumarkivet A:2004:Karlsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen beskriver olika experimentella metoder att framställa nanopartiklar med kontroll över storlek och sammansättning. En nanopartikel är en partikel som är mindre än 100 nanometer (1 nm är en miljondels millimeter). Utmaningen ligger i att partiklarna är såpass små. READ MORE