Search for dissertations about: "Arabian Gulf"

Found 5 swedish dissertations containing the words Arabian Gulf.

 1. 1. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. READ MORE

 2. 2. Seismicity and earthquake source mechanism study in the East African rift

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Atalay Ayele; Uppsala universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Geofysik med inriktning mot seismologi; Geophysics with specialization in Seismology;

  Abstract : A new earthquake catalogue of the Horn of Africa has been compiled for the period from 1960 to 1993. The threshold magnitude of this catalogue is found to be 4.5 (mb). Spatial and temporal variation of seismic energy release and b-value are investigated for this catalogue. READ MORE

 3. 3. Power, Person, and Place : Tradition, Modernity, and Environment in the United Arab Emirates

  University dissertation from Human Ecology Division, Lund University

  Author : Pernilla Ouis; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecological modernization; environmentalism; phenomenology; Bedouin identity; camel pastoralism; dependency; theories of value; unequal exchange; extractive economy; oil; pearls; social constructionism; Islam; modernization; United Arab Emirates; Human Ecology; glocalization; reflexivity.; Social geography; Socialgeografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker naturumgängets modernisering i Förenade Arabemiraten, en federation av sju shejkdömen på den arabiska sidan av Persiska Viken. De traditionella näringarna var handel, pastoralism, fiske och pärlfiske, men dessa har sedan 1960-talet ersatts av en ekonomi baserad på export av fossila bränslen. READ MORE

 4. 4. Magmatism in the Cenozoic Ethiopian rift zone : the case against the Afar plume hypothesis

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Begashaw Wolde; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Abstract : Volcanism and rifting in the Afro-Arabian, i.e. Red Sea - Gulf of Aden - Ethiopian, region have often been attributed to a Tertiary plume centered on Afar, at the junction of the three rifts. READ MORE

 5. 5. Analysis and Modelling of Desalination Brines

  University dissertation from Lund University

  Author : Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. READ MORE