Search for dissertations about: "habitat specificity"

Found 3 swedish dissertations containing the words habitat specificity.

 1. 1. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 2. 2. Regional and local variation in plant species richness

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Cecilia Dupré; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; coastal meadows; deciduous forests; dry grasslands; grazing; habitat configuration; habitat quality; hump-shaped curve; life history traits; regional species pool; soil factors; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Abstract : In this thesis, I examine the variation in plant species richness along gradients of productivity and disturbance in grasslands and forest habitats in southern Sweden, and I compare the documented patterns with theoretical predictions. Moreover, I evaluate the relative importance of habitat quality and habitat configuration for the occurrence of field layer species in deciduous forests. READ MORE

 3. 3. Microbial adaptations and controlling mechanisms of surface-associated microhabitat heterogeneity in aquatic systems

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Jan Torsten Jeske; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; microbial habitat heterogeneity; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi;

  Abstract : Habitat heterogeneity is a driving factor for speciation and ecosystem functioning and is well studied in macro-ecology. Yet our understanding of microbial adaptations, and governing processes is incomplete. READ MORE