Search for dissertations about: "juridification"

Found 4 swedish dissertations containing the word juridification.

 1. 1. Juridification of Educational Spheres The Case of Swedish School Inspection

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Judit Novak; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education policy; educational spheres; evaluative state; governance; institutionalization; judicialization; juridification; law as institution; legalization; new managerialism; positive rights; re-regulation; rule of law; school inspection; schools inspectorate; Pedagogik; Education;

  Abstract : This dissertation argues that the great transformation of education policy and governance that we have witnessed in the last few decades can only be properly understood by taking into account a process of juridification. In and of itself, this is not a novel assertion; what is argued here is that what this entails concretely has been only partially understood. READ MORE

 2. 2. Förrättsligande. En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning

  University dissertation from Bokbox förlag

  Author : Leila Brännström; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law in the field of health care; patients’ rights; the legal position of the patient; Weber; Habermas; Foucault; conceptions of law; ethical and political approaches; legal approaches; judicial supremacy; regulation through legal norms; constitutional norms; Rancière; law and politics; emancipatory politics; political discourse; legal discourse; judicialization; juridification;

  Abstract : The aim of the present doctoral thesis is to study and conceptualize juridification as a phenomenon. This aim comprises analyzing the theories through which juridification as an empirical development is interpreted. In this thesis juridification signifies displacements towards legal discourse. READ MORE

 3. 3. Drawing the limits Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure

  University dissertation from Stockholm : Department of Child and Youth Studies. Stockholm University

  Author : Daniel Hedlund; Stockholms universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unaccompanied minors; separated minors; refugees; asylum policy; child policy; legislators; migration reform; legislative intent; juridification; perceptions; adolescent; age assessment; immigration agency; credibility; evidence assessment; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Abstract : The overall aim of the thesis is to explore legislators’ perceptions of unaccompanied children in the development of migration law, and how case-officers transform the policy in arguments for and against residency in asylum-cases.More specifically, this thesis explores how Swedish legislators experienced parliamentary work when putting in place the 2005 Aliens Act and the new system for appeals and procedures. READ MORE

 4. 4. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE