Search for dissertations about: "Risk-Factor Test"

Showing result 1 - 5 of 121 swedish dissertations containing the words Risk-Factor Test.

 1. 1. Risk Factors for Stroke in Adult Men A Population-based Study

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Bernice Wiberg; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; risk factor; stroke; TIA; lipoproteins; fatty acids; insulin resistance; proinsulin; clamp; cognitive function; epidemiology; Trail Making Test; stroke mortality; dependency; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Geriatrics and medical gerontology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Geriatrik och medicinsk gerontologi; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : In the last decades our knowledge concerning cardiovascular risk factors has grown rapidly through results from longitudinal studies. However, despite new treatment, in Western countries coronary heart disease remains the leading cause of death and stroke is still the leading cause of severe disability. READ MORE

 2. 2. Epidemiological aspects of tuberculosis in Guinea-Bissau, West Africa

  University dissertation from Per Gustafson, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Per Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tuberculin skin test; Infections; Infektioner; survival; mortality; case fatality rate; risk factor; incidence; Guinea-Bissau; Africa; epidemiology; Mycobacterium tuberculosis; HIV-2; HIV-1; HIV; Tbc; Tuberculosis; TB;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tuberkulos (Tbc) är en sjukdom som plågat mänskligheten sedan årtusenden före Kristi födelse. Bakterien som orsakar Tbc sprids från person till person företrädesvis via luftvägarna. En tredjedel av världens befolkning tros vara smittad; ca 10% av dessa utvecklar aktiv Tbc någon gång under livet. READ MORE

 3. 3. Postoperative sore throat and hoarseness clinical studies in patients undergoing general anasthesia

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Maria Jaensson; Örebro universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hoarseness; postoperative; complication; endotracheal; tube; laryngeal mask airway; gender; risk factor.; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : A common problem following general anesthesia is postoperative sore throat (POST) and postoperative hoarseness (PH). Symptoms directly correlated with less satisfaction according to the patients. READ MORE

 4. 4. Disability pension. Epidemiological and financial aspects

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Nils-Ove Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic status; screening; risk factor; participation; occupation; obesity; health screening; financial costs; early retirement; disability pension; diagnoses; Alcohol; body mass index; teetotalism; underweight; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med förtidspensionering är att ge rätt till ekonomisk trygghet om arbetsförmågan skulle reduceras i förtid. Sedan sextiotalet har både totala antalet förtidspensionärer och antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kontinuerligt. Efter att 1993 ha kulminerat med över 62. READ MORE

 5. 5. Resistance to activated protein C a novel risk factor for venous thrombosis

  University dissertation from Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Peter Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APC resistance; mutation; venous thrombosis; blood coagulation; Protein C; factor V; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Venös trombossjukdom (blodpropp i ben och lunga) förekommer i en frekvens av ca 160 per 100.000 invånare och år i Malmö. Venös trombossjukdom är en av våra vanligaste sjukdomar. Bakgrunden till venös trombossjukdom är mångfacetterad och både ärftliga och förvärvade riskfaktorer bidrar till sjukdomen. READ MORE