Search for dissertations about: "robotteknik"

Showing result 1 - 5 of 148 swedish dissertations containing the word robotteknik.

 1. 1. On Sensor-Controlled Robotized One-off Manufacturing

  University dissertation from Robotics

  Author : Per Cederberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; one-off manufacturing; arc welding; world model; real-time; task-oriented programming; simulation; control; robotics; sensor; Automation; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En semiautomatiskt uppgiftsorienterad (eng. task oriented) systemstruktur har utvecklats och testats i en svetsapplikation. I normal industriell robotprogrammering skapas verktygsvägar varefter tillverkningsprocessen baseras på den väg som fastslagits. Här föreslås istället en processorienterad metod. READ MORE

 2. 2. Simulation of robot paths and heat effects in welding

  University dissertation from Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Author : Mikael Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsteknik; Welding; Automation; robotics; Off-line programming; Robotics; Automatiska system; Production technology; control engineering; Finite Element Analysis; reglerteknik; robotteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svetsning är en av de viktigaste tillämpningarna för robotar är inom tillverkningsindustrin. Normalt så programmeras roboten genom att operatören guidar manuellt robotarmen mellan de olika robotkoordinaterna. READ MORE

 3. 3. Simulation of robotic TIG-welding

  University dissertation from Lund : Lund Institute of Technology

  Author : Mikael Ericsson; Högskolan Väst.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science Other processing assembly; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Övrig bearbetning sammanfogning; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Robotics; Bågsvetsning; robotteknik;

  Abstract : Robotised welding is one of the most important robot tasks used in manufacturing industry. The operator usually performs the programming of the robot manually, i.e. by jogging the robot arm to each coordinate pose in space. READ MORE

 4. 4. Development of intelligent robot systems based on sensor control

  University dissertation from Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Mikael Fridenfalk; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Envision; kinematics singularities.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Igrip; Matlab; 6D; 3D; laser scanning; arc sensing; seam tracking; robotic welding; Asimov; ROWER-2; FUSE; virtual prototyping; rapid prototyping; software development; simulation; virtual sensor; Robot; sensor control;

  Abstract : Sensor based control systems increase flexibility and autonomy in robotics. One of the most common applications in robotics is welding, which is often limited to objects with fine tolerances. READ MORE

 5. 5. On Reduction of Production Disturbances in Manufacturing Systems Based on Discrete-Event Simulation

  University dissertation from Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Arne Ingemansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Production technology; Produktionsteknik; control engineering; robotics; Automation; manufacturing system; Discrete-event simulation DES ; production disturbance reduction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förbättrad effektivitet i tillverkningssystemen för att åstadkomma förbättrad output och sålunda reducera tillverkningsstörningarna är ett viktigt område. Händelsestyrd simulering kan visualisera och studera de dynamiska förloppen relaterade till total effektivitet i tillverkningssystemen. READ MORE