Search for dissertations about: "Clast fabric"

Found 2 swedish dissertations containing the words Clast fabric.

 1. 1. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 2. 2. Glacial dynamics and till genesis in hilly terrain A study in the Tallträsk area, central-northern Sweden

  University dissertation from Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Hans Ivarsson; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; till analyses; glacial stratigraphy; subglacial deposition; deglaciation; hilly terrain; northern Sweden; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi;

  Abstract : This study deals with the influence of topography on glacial dynamics and the genesis of till in an area of moder-ate bedrock relief. An area 25 km west of Lycksele, northern Sweden, was investigated using geomorphological and sedimentological methods. READ MORE