Search for dissertations about: "diabetes mellitus"

Showing result 1 - 5 of 495 swedish dissertations containing the words diabetes mellitus.

 1. 1. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Author : Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Abstract : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. READ MORE

 2. 2. Genetic and Metabolic Markers for the Development of Diabetes after Gestational Diabetes Mellitus

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Magnus Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral glucose tolerance tests; Genetics; Autoimmunity; Insulin sensitivity; Gestational diabetes mellitus; Insulin secretion; HbA1c; Fasting glucose; FTO-gene; Postpartum diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som ett diabetestillstånd som upptäcks under graviditet. Ofta orsakas detta tillstånd av de hormonförändringar som uppträder under graviditet vilka medför en ökad insulinresistens, dvs. READ MORE

 3. 3. Pathophysiology and treatment of defective insulin secretion in diabetes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pancreatic beta-cells; stem cells; genetics; exocytosis; Adra2a; PACAP; GLP-1; Physiology; Fysiologi; secreting systems; Endocrinology; diabetology; Endokrinologi; insulin secretion; Diabetes mellitus; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes kännetecknas av konstant förhöjt blodsocker. Sjukdomen ökar lavinartat, och har beskrivits som en av det moderna samhällets stora epidemier. Diabetes förekommer i två huvudsakliga former, typ 1 och typ 2. READ MORE

 4. 4. Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Lund University Department of Clinical Sciences Diabetes and Endocrinology Malmö University Hospital

  Author : Nael Shaat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GDM; Association; genetics; gestational diabetes mellitus metabolic syndrome; MODY; type 1 diabetes; risk factors; type 2 diabetes; Endocrinology; diabetology; secreting systems; autoimmunity; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som nedsatt glukostolerans av varierande svårighets¬grad som upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossning. GDM innebär ökad risk för såväl moder som barn. READ MORE

 5. 5. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Rickard Claesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

  Abstract : .... READ MORE