Search for dissertations about: "fallstudie"

Showing result 1 - 5 of 131 swedish dissertations containing the word fallstudie.

 1. 1. Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently A Longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in a Deaf Family

  University dissertation from Stockholm : Department of Special Education, Stockholm University

  Author : Emelie Cramér-Wolrath; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bimodal bilingual acquisition; Swedish Sign Language; spoken Swedish; case study; longitudinal; sociocultural; mediation; interactional; twins; different hearing statuses; cochlear implant; tillägnande av bimodal bilingualitet; tvåspråkighet; svenskt teckenspråk; talad svenska; fallstudie; longitudinell; sociokulturell; mediering; interaktion; tvilling; hörselstatus; cochlea implantat; specialpedagogik; Special Education;

  Abstract : This dissertation based on a case study explores the acquisition and the guidance of Swedish Sign Language and spoken Swedish over a span of seven years. Interactions between a pair of fraternal twins, one deaf and one hearing, and their Deaf[1] family were video-observed within the home setting. READ MORE

 2. 2. Planning in the 'New Reality' Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Charlotta Fredriksson; KTH.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning theory; planning practice; municipality; region; comprehensive planning; strategic planning; forum-arena-court; case study; planeringsteori; planeringens praktik; kommun; region; översiktsplanering; strategisk planering; forum-arena-court; fallstudie;

  Abstract : Central to this dissertation is a discourse in contemporary Swedish planning practice referred to as the ‘new reality’. The name of this discourse reflects the notion that planning practice interprets the conditions of today as differing from those which occurred previously. READ MORE

 3. 3. Det lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet : en fallstudie från kvarteret Garnisonen

  University dissertation from Stockholm : Univ

  Author : Paula Liukkonen; Stockholms universitet.; [1987]
  Keywords : Arbetsmiljö-- Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. A Theme in C. G. Jung's Psychohistory an Analysis of the Origin and Development of a Complex

  University dissertation from Uppsala : Teologiska institutionen

  Author : Åke Tilander; Högskolan i Gävle.; [1990]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; jungiansk psykologi; komplex; komplexteori; fallstudie; C. G. Jung; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster : en fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Anders Forsman; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : I dagens samhälle ställs allt högre krav på samverkan och informationsutbyte mellan olika personer, organisationer, och informationssystem (IS). Detta betyder att utveckling och användning av IS tenderar att bli allt mer komplex. READ MORE