Search for dissertations about: "Diagnostik"

Showing result 1 - 5 of 160 swedish dissertations containing the word Diagnostik.

 1. 1. Lung mechanics in the aging lung and in acute lung injury. Studies based on sinusoidal flow modulation

  University dissertation from Department of Clinical Physiology, Lund University

  Author : Ulrika Bitzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostics; Diagnostik; acute lung injury; lung mechanics; acute respiratory distress syndrome; intensivvård; Anestesiologi; intensive care; Anaesthesiology; Andningsorganen; Respiratory system; Fysiologi; Physiology; flow regulation; method; lung resistance; compliance; aging;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har fokus på lungornas mekaniska egenskaper hos friska och vid akut lungskada och på metodutveckling för studier av lungmekanik. Kunskap om lungmekanik är av intresse inom intensivvården för att skräddarsy respirator-behandling och i lunglaboratoriet för diagnostik och utvärdering av patienter med olika typer av lungsjukdom. READ MORE

 2. 2. Laser diode systems for photodynamic therapy and medical diagnostics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Eva Samsöe Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasi-phasematching; photodynamic therapy; laser-induced fluorescence; medical laser systems.; Histology; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; Laserteknik; Laser technology; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; Diagnostik; Diagnostics; second harmonic generation; pulsed lasers; spatial filtering; Diode lasers; optical feedback; Fysicumarkivet A:2004:Samsöe Andersen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att utveckla bättre ljuskällor för fluorescensavbildning och fotodynamisk behandling av cancertumörer. Små kompakta diodlasrar är ideala ljuskällor för detta, men en del kliniska användningar kräver att deras prestanda förbättras. READ MORE

 3. 3. Phosphatidylethanol - formation and degradation in blood and organs

  University dissertation from Steina Aradóttir, Medical neurochemistry, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Steina Aradottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostik; Public health; Diagnostics; organs; blood; HPLC; in vitro; in vivo; human; rat; phosphatidylethanol; phospholipase D; alcohol; ethanol; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet med denna avhandling har handlat om en abnormal fosfolipid (fettämne) som bildas i kroppens celler endast när alkohol är närvarande, lipiden kallas fosfatidyletanol (PEth). För att lättare kunna förstå resultaten av våra undersökningar börjar jag med en kort bakgrund. READ MORE

 4. 4. Ultrasonic Methods for 2D Arterial Wall Movement Measurements

  University dissertation from Magnus Cinthio, Department of Electrical Measurements, LTH, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Author : Magnus Cinthio; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tissue Doppler imaging; Cardiovascular system; Diagnostik; Diagnostics; Kardiovaskulära systemet; arteries; ultrasound; shear stress; axial movement; radial movement; Arterial distension; Arterial lumen diameter; PWV; Arterial longitudinal movement; pulse-wave velocity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärt- och kärlsjukdomar är den största enskilda orsaken till en för tidig död i västvärlden. För att öka kunskapen om dessa sjukdomar är det viktigt att finna mätmetoder, gärna icke-invasiva, som kan användas för att studera tidiga yttringar av hjärt- och kärlsjukdomar. READ MORE

 5. 5. Intra-Aneurysm Sac Pressure and Clinical Results after Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysms

  University dissertation from Nuno Dias, Endovascular Center, Entrance 59, Malmö University Hospital, S-20502 Malmö

  Author : Nuno Dias; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostics; Diagnostik; Open Repair; EVAR; Endovascular Aneurysm Repair; Pressure; Abdominal Aortic Aneurysm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den vanligaste lokalisationen för bråck eller aneurysm på stora kroppspulsåderns (AAA) är i buken nedanför njurpulsådrorna. Mellan 3-6% av befolkningen över 65 års har detta och det är vanligare hos män jämfört med kvinnor (3:1). READ MORE