Search for dissertations about: "cosmic chemistry"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words cosmic chemistry.

 1. 1. Spectroscopic Studies of the Elements Ba, Fe, Ga, In and Ru

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Hans Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; oscillator strengths; term analysis; hyperfine structure; barium; gallium; iron; indium; Condensed matter:electronic structure; ruthenium.; magnetic and optical properties; electrical; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2002:Karlsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De möjliga energinivåerna en elektron kan befinna sig i är olika för olika atomer och joner, en atom där en eller flera elektroner kastats ut. Detta kommer att medföra att det utsända ljuset, spektret, från en atom/jon kommer att vara unik för varje atom/jon, på samma sätt som vi människor har var sitt unikt fingeravtryck. READ MORE

 2. 2. Measurements of High-Precision Atomic Data with Applications to Astrophysics and Cosmology

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Maria Aldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomic data; Ca; Cr; Fe; Mn; Mg; metal-poor stars; fine-structure constant; Fourier transform spectroscopy; nebulae; oscillator strengths; spectroscopy; wavelengths; Ti; Zn; Astronomy; Astronomi; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; rymdvetenskap; space research; cosmic chemistry; kosmisk kemi; branching fractions;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Undersökningar av astrofysikaliska spektra kräver noggranna atomära data, som t.ex. våglängder och övergångssannolikheter. Denna avhandling bidrar med atomära data av hög precision för astrofysikaliska och kosmologiska tillämpningar. READ MORE

 3. 3. Space Weather - Solar magnetic variation and its impact on Earth's atmosphere

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Fredrik Boberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; klimatologi; kartografi; pedology; Physical geography; marklära; geomorphology; climatology; cartography; space weather - solar magnetism - solar wind - geomagnetic activity- North Atlantic Oscillation - climate change - neural networks- wavelet analysis; Fysisk geografi; geomorfologi; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Boberg;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I solens inre finns ett område där het, joniserad och mycket turbulent gas alstrar stora elektriska strömmar. Dessa strömmar genererar i sin tur ett starkt magnetfält som stiger upp till solens yta, fotosfären. I fotosfären uppstår en del intressanta magnetiska fenomen som till exempel solfläckar. READ MORE

 4. 4. Dynamics and Atomic Processes in the Symbiotic Star AG Peg as Derived from Its Emission Line Spectrum

  University dissertation from KFS AB

  Author : Mattias Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; cosmic chemistry; space research; Astronomy; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Symbiotic stars; Fluorescence; Atomic processes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Något som kan låta motsägelsefullt är att en stjärna fungerar som en svartkropp. Med svartkropp menas ett objekt, vilkens energiförlust i form av elektromagnetisk strålning bestäms av föremålets temperatur och storlek. READ MORE

 5. 5. Methods of Multi-Conjugate Adaptive Optics for Astronomy

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Ralf Flicker; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adaptive optics; anisoplanatism; laser guide stars; performance estimation; wavefront reconstruction; extremely large telescopes; optics; Electromagnetism; Elektromagnetism; acoustics; Astronomy; akustik; space research; optik; multi-conjugate; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Flicker;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Multikonjugerad Adaptiv Optik för Astronomiska Teleskop 1. Atmosfärisk turbulens Allt sedan man på 1600-talet började bruka optiska instrument inom astronomin, för att understödja det mänskliga ögat då man beskådade stjärnhimlen, har astronomer strävat efter att bygga allt större och bättre teleskop för att kunna se längre ut i rymden och skönja allt ljussvagare objekt. READ MORE