Search for dissertations about: "Languages and literatures of South and South-East Asia"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Languages and literatures of South and South-East Asia.

 1. 1. Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy. The Aftermath of 1965-1966

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Box 713, 220 07, Lund

  Author : Anna-Greta Nilsson-Hoadley; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Languages and literatures of South and South-East Asia; human rights; culture; political ideas; Communism; army; New Order; Indonesia; literature; Chinese; history; Political history; Politisk historia; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Regimskiftet 1965-1966 i Indonesien åtföljdes av en massaker på kommunister och vänstersympatisörer, varvid uppskattningsvis 1/2 miljon människor fick sätta livet till. Ytterligare 100. READ MORE

 2. 2. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  University dissertation from Institutionen för Östasiatiska Språk

  Author : René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". READ MORE

 3. 3. A grammar of Jahai

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Niclas Burenhult; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Jahai är ett språk som tillhör asli-grenen av språkfamiljen mon-khmer och talas av ca 1000 jägare-samlare i bergsregnskogarna i norra Västmalaysia. Denna avhandling, baserad på språkliga data inhämtade i fält, beskriver och analyserar grammatiken i jahai. READ MORE

 4. 4. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  University dissertation from Department of East Asian Languages, Lund University

  Author : Marina Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; China; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Human Rights; Cultural Relativism; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; History of Ideas;

  Abstract : This thesis studies the introduction of the idea of human rights to China, and traces the continuing debate on human rights during the period 1898 to 1949. The writings of advocates of human rights such as Zou Rong, Chen Duxiu, Luo Longji and Zhou Jingwen, among others, are discussed and analysed, as are those of critics of the idea of human rights, such as Liang Qichao, Sun Yat-sen, and Wu Jingxiong. READ MORE

 5. 5. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... READ MORE