Search for dissertations about: "animal flight"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the words animal flight.

 1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  University dissertation from Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. READ MORE

 2. 2. In the wake of a bird - Quantifying aerodynamic performance of avian flight

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Marco Klein Heerenbrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; flight performance; gliding; powered flight; wing morphology; aerodynamics; biomechanics; birds; jackdaw; Corvus monedula; wind tunnel; PIV;

  Abstract : Popular Abstract in English Insects, birds, bats and pterosaurs have all evolved the ability to fly, even though it requires a lot of energy. The advantage is obvious: one can move about vertically, to go where others cannot, find and access distant food sources or escape your predators. READ MORE

 3. 3. Always on the wing - Fluid dynamics, flight performance and flight behavior of common swifts

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Per Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apus apus; aerodynamics; animal flight; kinematics; vortex wake; digital particle image velocimetry; DPIV; common swift; tracking radar; wind tunnel; migration; roosting flight;

  Abstract : The aerodynamics and kinematics behind the flight of animals are relatively unknown. Although animal flight has been studied for several hundreds of years, it is only in recent time that we have the technical abilities to study the mechanistic basis of animal flight. READ MORE

 4. 4. Aerodynamic performance in bat flight

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Jonas Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Leptonycteris yerbabuenae; Plecotus auritus; Glossophaga soricina; PIV; aerodynamics; wing morphology; bats; wind tunnel; animal flight;

  Abstract : Den här avhandlingen handlar om aerodynamik hos fladdermöss. Det vill säga, hur fladdermöss skapar de krafter som låter dem flyga, hur de påverkar luften för att åstadkomma detta, och hur deras vingar rör sig när de gör det. READ MORE

 5. 5. Male moth behaviour and perception in pheromone plumes

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Peter Valeur; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Grapholita molesta; Noctuidae; Lepidoptera; Tortricidae; behaviour; electrophysiology; single cell; flight tunnel; sex pheromone; wind tunnel; radar; flight; pre-exposure; mechanisms of mating disruption; Agrotis segetum; choice test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nattfjärilshannars beteenden och doftupplevelser i feromonplymer Denna skrift avhandlar mekanismerna bakom så kallad förvirringsbekämpning av skadegörande nattfjärilar med hjälp av deras sexualferomon. Nattfjärilar är egentligen en lite felaktig benämning på de fjärilar som inte är dagfjärilar. READ MORE