Search for dissertations about: "Geologi"

Showing result 1 - 5 of 499 swedish dissertations containing the word Geologi.

 1. 1. Geochronology of the Oklo and Bangombé fossil natural fission reactors : tracing the effects of geological events

  University dissertation from Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Author : Lena Zetterström Evins; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Historisk geologi; Geology; geologi; geokemi; Geochemistry;

  Abstract : Thesis to be publicly defended for the degree of Doctor of Philosophy, in lecture room De Geersalen, Svante Arrhenius väg 8a, Stockholm, Friday February 1, 2002 at 10.00 am. Two billion years ago, natural fission reactions took place in the Oklo and Bangombé uranium ores in Gabon, West Equatorial Africa. READ MORE

 2. 2. Sediment structures in the Phanerozoic bedrock of the Baltic Proper

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Monica Bjerkeus; Stockholms universitet.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; geologi;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Mapping the Arctic Ocean : bathymetry and pleistocene paleoceanography

  University dissertation from Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Author : Martin Jakobsson; Stockholms universitet.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oceanografi; allmän och historisk geologi; General and Historical Geology;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Deglaciation pattern and dynamics in the Bolmen area, southwestern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Gunnar Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geology; backwasting; Debris flow; Oscillation; Gothenburg moraine; cover moraine; Late Weichselian; hummocky moraine; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av mitt doktorandarbete vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på resultaten av fältarbeten i ett antal lokaler i ett område väster om sjön Bolmen i sydvästra Sverige. READ MORE

 5. 5. Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield - Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Jenny Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; structural markers; augen gneiss; orthogneiss; migmatite; ion microprobe; Pb-Pb evaporation; U-Pb; geochronology; zircon; Sweden; Mylonite Zone; Western Segment; Sveconorwegian orogen; Eastern Segment; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mylonitzonen (MZ) är en kraftigt framträdande rörelsezon i den sydvästra Baltiska urbergskölden (sydvästra Skandinavien) som löper från Varberg i söder till trakterna av Eidsvol (Norge) i norr. Den sammanfogar urbergsblock av olika ålder och ursprung vilka även har skilda geologiska utvecklingshistorier. READ MORE